Formulár na odstúpenie od zmluvy

a) Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.Toto právo platí len v prípade, pokiaľ tovar nebol využitý – darčekový voucher nebol uplatnený.  
b) Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia
osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
c) Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte vopred o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným e-mailovou správou do e-mailovej schránky : info@darcekove-vouchery.sk, následne zasielate písomné vyhlásenie v listovej forme, ktoré je priložené k vrátenému (zaslanému) tovaru, v ktorom je potrebné uviesť Vašu požiadavku a spôsob riešenie odstúpenia od zmluvy (výmena tovaru alebo vrátenie finančných prostriedkov za dodaný tovar s uvedením čísla účtu, na ktorý majú byť finančné prostriedky za vrátený tovar poukázané).


Formulár na Odstúpenie od zmluvy stiahnite TU