Jedlo zdravotníkom - príspevok

Prispejte na iniciatívu #jedlozdravotnikom. Iniciatíva JEDLO ZDRAVOTNÍKOM prostredníctvom partnerských reštaurácií pomáha lekárom, sestričkám a inému zdravotníckemu personálu, dobrovoľníkom, operátorom a ďalším zložkám v prvej línii, zabezpečiť teplú a plnohodnotnú stravu zadarmo. Vybrať si môžete rôzne hodnoty, ktorými môžete prispieť a vybrať si konkrétnu reštauráciu, ktorej váš príspevok pošleme v plnej výške. V prípade, že prispejete všeobecne našej iniciatíve, financie rozdelíme reštauráciám, ktoré pomáhajú dlhodobo a pravidelne a navýšime ich donášky a tiež časť použijeme na ďalšie naše režijné a iné náklady spojené s iniciatívou a koordináciou donášok.

PRÍSPEVKY NA INICIATÍVU JEDLO ZDRAVOTNÍKOM

Ľutujeme, ale v tejto kolekcii nie sú žiadne produkty