Cenová úroveň €€

V tejto kategórii sa nachádzajú reštaurácie, ktorých orientačná priemerná cena štvorchodového menu na osobu sa pohybuje približne od 25 € do 40€.