Cenová úroveň €

V tejto kategórii sa nachádzajú reštaurácie, ktorých orientačná priemerná cena štvorchodového menu na osobu je menej ako 25 €.