Cesta k vašim talentom - individuálny kurz (Zuzana Palková)

Slovensko


€49.00
CESTA K VAŠIM TALENTOM - INDIVIDUÁLNY ONLINE KURZ

Venujte svojim blízkym úžasný pocit z poznania ich silných stránok, aby sa cítili sebavedome a svoj potenciál rozvíjali v práci aj v súkromí. 

Sebapoznanie a následné využívanie objavených talentov je mnohými mysliteľmi považované za základ pre osobný rast človeka, spokojnosť so sebou samým a pre schopnosť viesť kvalitné medziľudské vzťahy. Každý z nás má unikátnu zostavu kvalít, ktoré by nemali zostať nepovšimnuté.

Stopy našich talentov sa nachádzajú v rôznych situáciách, ktoré sme doteraz zažili, ale nielen tam. Zdrojov, ktoré stojí za to preskúmať, je viac. Na kurze sa o nich účastník dozvie a rovnako aj o účinných technikách, pomocou ktorých si svoje kvality ľahko všimne.

90 minútový individuálny kurz - Cesta k vašim talentom prebieha

  • osobne v Bratislave
  • alebo cez skype z akéhokoľvek miesta.

Termín je na osobnom dohovore s účastníkom. 

Účastník kurzom získa:

  • poznatky o konkrétnych zdrojoch z jeho života, v ktorých sa mu talenty ukazujú,
  • oboznámenie sa s tromi nástrojmi, ktoré pri spoznávaní jeho talentov potrebuje používať,
  • vysvetlenie techník, pomocou ktorých si svoje kvality ľahšie uvedomí,
  • prehľad o jeho silných stránkach a možnostiach ich uplatnenia v zamestnaní, podnikaní aj osobnom živote,
  • pozitívny pohľad na svoje sebavedomie a ochotu byť odvážnejším pri využívaní svojho potenciálu,
  • know-how, pomocou ktorého sa bude vedieť samostatne konštruktívne pozerať aj na budúce skúsenosti tak, aby v nich zachytil svoje kvality.

Zuzana Palková - koučka a talentová mentorka, ktorá svojou prácou pomáha ľuďom dostať sa bližšie k sebe samým, rozvíjať ich potenciál, zvládať prekážky a viesť naplnený život v práci aj súkromí. Využíva poznatky z neurovedy a psychológie ľudského správania a kombinuje ich s praktickými aktivitami, ktoré môžu klienti ľahko zapracovať do každodenného života. Je členkou Slovenskej asociácie koučov a dodržiava Etický kódex Medzinárodnej federácie koučov, čím klientom zaručuje dôverný a diskrétny prístup.

Platnosť voucheru - 6 mesiacov od dátumu vystavenia

K dispozícii:

Elektronický voucher (len e-mailom)
Vytlačený aj elektronický voucher (e-mailom aj poštou alebo kuriérom)

Ukážka voucheru:

Zuzka Palková talenty kouč darčekový voucher koučing

 

Zuzana Palková
www.zuzanapalkova.sk


Zdieľať na Facebooku